İhbar / Şikayet

.................................. İhbar :Suçlu saydığı birini veya suç saydığı bir olayı yetkili makama gizlice bildirme, ele verme
Şikayet :Suç sayılan bir fiilden dolayı mağdur olunan bir durumu yetkili makama yazılı ve açık kimlikle birlikte bildirme
 

Tanığı olduğunuz suç sayılan bir olayı veya suçlu sayılan bir kişiyi bildirme.

1. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 15 Kasım 2002 gün ve B.02.PPG.0.12-320-19407(2002/51) sayılı genelgesine göre; "Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılan ihbar ve şikayetlerde soyut ve genel nitelikte olanlar, somut olay veya kişi belirtilmeyenler, isim ve imza bulunmayan veya hayali imza ve isim numarası taşıyan ihbar ve şikayetleri işleme alınmayacaktır."

2. İhbar edeceğiniz olay, site vb. durumların var ise ekran görüntüsü, video görüntüsü, fotoğtaf gibi dökümanları e-postanıza ekleyiniz.

3. Eğer belirttiğiniz konu ile ilgili yapılan işlem sonucunu almak istiyorsanız geçerli bir E-Posta adresinizle iletişime geçiniz.

4. İsminiz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız üçüncü kişiler tarafından bilinmeyecektir.  

5. İhbarınızı bu sayfadaki e-posta adresine göndererek bize iletebilirsiniz. Lütfen tıklayınız. 

Mağduru olduğunuz bir olayı veya kişiyi bildirme.

1. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 15 Kasım 2002 gün ve B.02.PPG.0.12-320-19407(2002/51) sayılı genelgesine göre; "Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılan ihbar ve şikayetlerde soyut ve genel nitelikte olanlar, somut olay veya kişi belirtilmeyenler, isim ve imza bulunmayan veya hayali imza ve isim numarası taşıyan ihbar ve şikayetleri işleme alınmayacaktır."

2. Şikayetinizin sağlıklı bir şekilde işleme alınabilmesi için Sık Sorulan Sorular bölümündeki olaylardan size uygun olanı belirleyip gerekli adımları atınız. Lütfen tıklayınız.